Kulturen logotype

Michelle Bassmann Jingryd

HR-ansvarig – Staben

Som HR-ansvarig är jag ett viktig stöd och bollplank till chefer och medarbetare i alla förekommande HR frågor. Jag arbetar både operativt och strategiskt med arbetsuppgifter som syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare i organisationen.

I mitt arbete bidrar jag aktivt till utveckling av rutiner och processer inom hela HR-området och driver  olika former av HR-projekt. 

Mina specialistområden lön, rekrytering och arbetsrätt

Jag är en del av Kulturens ledningsgrupp och min närmsta chef är Museichefen

Några av mina kollegor